GRUPA OTWARTA (STUDY GROUPS) - TERMINY
W ramach cotygodniowej grupy tematycznej CVT co tydzień grupa przerabia inny temat, np. podparcie, tryb Curbing, głośność a tryby, interpretacja utworu, itp. itd. - trochę wedle planu prowadzącej, trochę wg potrzeb uczestników.

Zajęcia wokalne w grupie w oparciu o Kompletną Technikę Wokalną tymczasowo zawieszone.

Tematy spotkań poprzednich edycji:

Temat 1:
Oddech / Podparcie
Temat 2:
Tryb Overdrive (mocne, głośne dźwięki)
Temat 3:
Tryb Edge / Przydźwięk (twang) (ostre, głośne dźwięki)
Temat 4:
Tryb Curbing / samogłoski w śpiewie

Temat 5:
Tryb Neutral z przydechem (zamszowe dźwięki) i bez przydechu (miękkie dźwięki)
Temat 6:
Jak śpiewać w trybie Overdrive (mocne, głośne dźwięki). Budowanie skali.
Temat 7:
Jak śpiewać w trybie Overdrive (mocne, głośne dźwięki). Tryb Overdrive na utworach. Jak śpiewać tekst?
Temat 8:
Budowanie skali w trybie Edge (ostre, głośne dźwięki).

Temat 9:
Przydźwięk /tryb Edge (ostre, głośne dźwięki). Samogłoski w trybie Edge.
Temat 10:
Budowanie skali w trybie Neutral bez przydechu (czyste, miękkie dźwięki). Eliminowanie napięć języka i żuchwy.
Temat 11:
Tryb Neutral z przydechem (miękkie, zamszowe, zapowietrzone dźwięki). Eliminowanie napięć nasady języka i żuchwy.
Temat 12:
Doskonalenie trybu Neutral. Budowanie dynamiki w utworze za pomocą kombinacji trybu Neutral z przydechem i Neutral bez przydechu.
Temat 13:
Budowanie skali w trybie Curbing (średnia głośność). Jak odróżnić pozycję 'hold' od niekontrolowanego zacisku gardła.

Temat 14:
Jak śpiewać w trybie Curbing (średnia głośność). Tryb Curbing na utworach. Jak śpiewać tekst?
Temat 15:
Porównanie wszystkich trybów.
Temat 16:
Przejścia między trybami. Overdrive do Edge (duża głośność).

Temat 17:
Przejścia między trybami. Overdrive do Edge (duża głośność) - kontynuacja.
Temat 18: Przejścia między trybami. Overdrive do Edge (duża głośność) - praca na utworach.
Temat 19: Przejścia między trybami. Curbing do trybów metalicznych (Overdrive/Edge)
Temat 20: 
Przejścia między trybami. Neutral do Overdrive. Jak przejść od delikatnych do głośnych dźwięków bez załamania głosu za pomocą trybu pomocniczego.


Cena :
160 zł za miesiąc lub 50 zł za jednorazowe zajęcia (pod warunkiem dostępności miejsc).

Zgłoszenia na maila: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itPrzejścia między trybami. Curbing do trybów metalicznych (Overdrive/Edge)