WARSZTAT 2-DNIOWY - OTWARTY DLA WSZYSTKICH
NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:


16-17 września 2017 r. -  Wilno, 2-dniowe warsztaty z zakresu Kompletnej Techniki Wokalnej (w tym intro CVT)

30.09
-1.10 2017 r. -  Warszawa, 2-dniowe warsztaty z zakresu Kompletnej Techniki Wokalnej (w tym intro CVT) 

7-8.10 2017 r. -  Warszawa, 2-dniowe warsztaty z zakresu Kompletnej Techniki Wokalnej (w tym intro CVT) W JĘZYKU ANGIELSKIM

1-szy dzień warsztatów, tj. 30.09 i 7.10 będzie również transmitowany na żywo w internecie (opcja płatna).

1-szy dzień warsztatów w Warszawie, tj. 30.09 i 7.10 będzie również transmitowany na żywo w internecie (opcja płatna).


Jeśli chcesz zorganizować warsztaty w swoim mieście, napisz do nas


Warsztaty wokalne dla: profesjonalistów i amatorów, osób poszukujących skutecznych metod pracy z głosem, nowych brzmień, wyzwań muzycznych, dla tych, którzy wstydzą się swojego głosu lub uważają, że brak im słuchu, a także wszystkich, którzy kochają śpiew i muzykę lub .... po prostu chcą przestać tracić głos ?

Warsztaty prowadzi: Katarzyna 'Kate' Idzikowska, Autoryzowany Nauczyciel Kompletnej Techniki Wokalnej w Polsce, tłumacz polskiej wersji książki pt. 'Kompletna Technika Wokalna', dostępnej na rynku polskim od połowy kwietnia 2014 r.


OPIS WARSZTATU 2-DNIOWEGO:

1 DZIEŃ:

3 godz.: intro CVT: omówienie teoretycznych założeń techniki CVT (Kompletna Technika Wokalna, z ang. Complete Vocal Technique) w formie prezentacji i ćwiczeń w grupie.

2 godz.: Masterclass: stosowanie techniki CVT w konkretnych przypadkach (praca indywidualna na utworach, grupa przysłuchuje się, obserwuje i powtarza ćwiczenia).

2 DZIEŃ:

5 godz.: Masterclass: stosowanie techniki CVT w konkretnych przypadkach (praca indywidualna na utworach, grupa przysłuchuje się, obserwuje i powtarza ćwiczenia).

Podczas sesji indywidualnych można pracować z każdym wyzwaniem wokalnym  - bez ograniczeń tematycznych.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE I ZAPISY:

dominika.wyderko@gmail.com
tel.: +48 696 853 723