JAK TO DZIAŁA?

Mapa CVT sprowadza się do 4 głównych zagadnień (poziomów zdrowej pracy z głosem):


3 ogólne zasady zdrowej emisji głosu: 

 • stosowanie podparcia oddechowego /z ang. support/,
 • stosowanie tzw. przydźwięku /z ang. twang/,
 • unikanie wysuwania żuchwy do przodu i zaciskania ust.

4 tryby wokalne ('biegi' w głosie)

 • Neutral,
 • Curbing,
 • Overdrive,
 • Edge

Barwa dźwięku /projektowanie barwy/tembru głosu/ 


Efekty wokalne /ozdobniki dźwiękowe/

 • przester /distortion/,
 • skrzek (creak) oraz skrzeczenie (creaking /tzw. piasek w głosie/),
 • charkot (rattle) - w stylu Joe Cockera,
 • warkot (growl) - śpiew a la Louis Armstrong; efekt powszechny m.in. w muzyce gospel,
 • ryk (grunt) /dudniące, mrukliwe brzmienie np. w death metalu/,
 • wrzaski/piski /screams/
 • 2 rodzaje wibrato,
 • celowe załamanie głosu /vocal breaks/,
 • śpiew z przydechem /air added to the voice/
 • technika ornamentacyjna /melizmaty/.


Więcej informacji:

Kompletna Technika Wokalna (CVT) na 1 stronie

http://completevocalinstitute.com/vocal-technique/cvt-explained/cvt-graphical-overview/

https://completevocal.institute/kompletna-technika-wokalna/

Wprowadzenie do Kompletnej Techniki Wokalnej (CVT) przez Cathrine Sadolin (polskie napisy; tłum. VoiceOn):

http://www.youtube.com/watch?v=QmRZUzyhENc